Kā zivis ūdenī spilgtajā formā darbojas Anete Berķe, viņas doktora meitā Veronikā izakcentēti komiskie un groteski negatīvie vaibsti; I. Kučinska ar garšīgi nospēlēto Ābolu sievu-Raganu; Mārtiņš Kalita daudzajos komiski spilgtajos tēliņos (īpaši Spoks un Pulkstenis, kas strauji stumj vai, koķetējot ar skatītājiem, mēģina palēlināt laiku). Pašapzinīgs un cēli noslēpumains ir no Atlantīdas izraidītais Salamandrs-Arhivārs E. Dombrovska atveidojumā. — Mārīte Gulbe (Kroders.lv / “Zelta pods”)


Liepājas teātrim 110!

Lai pievienot komentāru