19. decembrī plkst. 13:00 koncertu var apmeklēt arī bērni!

19. decembrī plkst. 13:00 koncertu var apmeklēt arī bērni!

1 decembris, 2021

Šajā koncertā spēkā ir vairāki nosacījumi!

Gan teātrī, gan visu izrādes laiku personas atbilstošā veidā (aizsedzot muti un degunu) lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam. Pārvietojoties pa teātri, jāievēro 2 metru distance no apkārtējiem. Sēdvietas zālē būs izvietotas, ievērojot 2 sēdvietu distanci.

PIEAUGUŠIE – Šo pasākumu apmeklēt klātienē var personas, kurām ir digitālais Covid-19 sertifikāts, kas ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī vīrusu pārslimojusi.

BĒRNI – Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav nepieciešams uzrādīt pārslimošanas sertifiktātu vai Covid-19 testu. Bērni no 12 gadu vecuma uzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

Bērniem līdz 5 gadu vecumam (bez nodrošinātas atsevišķas sēdvietas) – ieeja bezmaksas. Bērniem, kas vecāki par 5 gadiem, jāiegādājas atsevišķa ieejas biļete.

VISIEM – Ierodoties uz pasākumu, lūgsim uzrādīt arī:
*ieejas biļeti;
*personu apliecinošu dokumentu (TIKAI pase vai elektroniskā identifikācijas karte (eID). Vēršam uzmanību, ka transportlīdzekļa vadītāja apliecību NAV personu apliecinošs dokuments). Bērns līdz 15 gadu vecumam, uzrādot attiecīgo sadarbspējīgo sertifikātu, personas identitātes apliecināšanai var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, skolēna apliecību vai dzimšanas apliecību. Ja bērnu līdz 15 gadu vecumam pavada tā vecāks, var uzrādīt vecāka pasi, kurā ir ieraksts par šo bērnu.