Aicinājums skatītājiem!

Aicinājums skatītājiem!

30 jūlijs, 2020

SIA “Liepājas teātris” valde pateicas ikvienam, kas ir paudis savu atbalstu teātrim – šajā laikā skatītāju emocionāls atbalsts mums ir ļoti būtisks. Tomēr, lai cik svarīgi šajā laikā ir attālināti saņemt pateicības vārdus, sajust skatītāju siltumu un mīlestību, vislabākais atbalsts Liepājas teātrim ir nopirkta un izmantota biļete uz teātra izrādēm un pasākumiem, jo svarīga ir ne tikai saņemtā nauda, bet arī skatītāju klātbūtne. Mēs pēc iespējas ātrāk vēlamies satikt savus atbalstītājus klātienē – teātra zālē. Teātris nevar pieņemt atpakaļ nopirkto biļeti kā dāvanu, bet ļoti priecātos, ja skatītāji apmeklēs izrādi tad, kad teātrim būs iespēja to parādīt.

Esam gandarīti par izmaiņām noteikumos, kas atļauj teātrim samazināt iepriekš noteikto 2 metru distanci līdz 1 metram, jo šīs izmaiņas dod iespēju atsākt repertuāra izrāžu rādīšanu. No septembra Liepājas teātra Lielajā un Mazajā zālē ir paredzēts izrādīt repertuāra izrādes, aicinot skatītājus izmantot iepriekš iegādātās biļetes.

Ziedojums ir katras personas brīvas gribas izpausme, tomēr Liepājas teātris īsteno kultūras funkciju, kuru tam ir deleģējusi Liepājas pilsētas pašvaldība kopā ar finanšu resursiem tās īstenošanai, vienlaikus paredzot noteiktu pašu ieņēmumu apjomu no biļetēm. Ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi ir lieguši teātrim gūt pašu ieņēmumus savas darbības nodrošināšanai un par to šobrīd notiek aktīvs dialogs ar valsts institūcijām un pašvaldību. Mēs esam guvuši pārliecību, ka teātra darbības apturēšana netiks pieļauta un ceram uz drīzu valsts un pašvaldības vienošanos par nepieciešamo atbalstu teātrim.

Tikmēr mēs turpinām gatavoties jaunajai sezonai un ceram pēc iespējas ātrāk satikt jūs klātienē – teātra zālē un sveicināt jūs nepastarpināti no teātra skatuves.