Iestudējuma sirds ir K. Lāča skaistā mūzika, kas aizrauj trakā, valdzinošā, ķermeni pārņemošā ritmā, saviļņo emocionālākās, klusākās mūzikla vietās, šūpo līdzi Daugavas viļņiem un varoņu kaislībām. Liepājas teātra trupas profesionālais sagatavotības līmenis ļauj mūziklu patiesi izbaudīt, nevis iztēloties, piedomājot klāt kustību vai muzikālajā partitūrā iztrūkstošo.

— Zane Radzobe (www.mansmedijs.lv / “Pūt, vējiņi!”)

Ināra Kalnarāja

26Dzimusi
1945. gada 17.decembrī

Izglītība
1971 Liepājas teātra I studija
No 1968 Liepājas teātra aktrise

Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī:
2005
Galmadāma – T. Gabes „Kristāla kurpīte”
2004
Kate – J. Štrausa „Vīnes valsis”
2002
Eda – R. Blaumaņa “Salna pavasarī”
2001
Šteinbergmadāma – R. Blaumaņa, Ā. Alunāna “Lai sasaucamies, lai dziedam!”
2000
Zoss – J.Lūsēna, M. Zālītes “Neglītais pīlēns”
Sileniece – J. Janševska “Precību viesulis”
1999
Līze Valdmane – J. Lūsēna, M.Zālītes “Kaupēn, mans mīļais!”
1998
Krupene- Ē. Vilsona “Īkstīte”
1997
Erna – M. Zīles “Natālija, Nata-Lija”
1996
Muškātne – F. Molnāra “Lilioms”
1995
Henšeļa kundze – G. Hauptmaņa “Ormanis Henšelis”
1989
Pate – A. Brigaderes “Maija un Paija”
1987
Līzbete – A. Upīša “Zaļā zeme”
1986
Pēterene – J. Janševska “Dzimtene”
1985
Andahta – Ē. Kestnera “Punktiņa un Antons”
1984
Anna – V. Lāča “Zītaru dzimta”
Braslas kundze – V. Šekspīra „Jautrās vindzorietes”
Āksts – V. Šekspīra “Hamlets”
1982
Anna Šteinberga – Ā. Alunāna “Seši mazi bundzinieki”
1980
Paulīna – V. Šekspīra „Ziemas pasaka”
1979
Mārča – M. Lengjela „Nakts serenāde”
1978
Heda – H. Ibsena „Heda Gabelere”
1974
Nora – H. Insena „Leļļu nams”
1968
Betija – M. Tvena, Im. Kalniņa „Princis un ubaga zēns”