Izrādes pasaule runā ar dzejnieka muti, un tā pieder Regnāram Vaivaram, arī pēc divdesmit darba gadiem teātrī joprojām ambiciozam un puiciski nenogludinātam māksliniekam. Tomēr tas nenozīmē, ka režisora dzejiskā pašizpausme būtu norakstāma pametumos. Tieši pretēji. Kaut arī Regnāra Vaivara vārsmas ir tipisks lietišķās dzejas paraugs, ko, jādomā, atsevišķi no mūzikas lietot nemaz nav paredzēts, lielākoties tekstam piemīt spuraina pievilcība.

— Valda Čakare “Purva bridējs ugunī” // “Kroders.lv”

Ināra Kalnarāja

26Dzimusi
1945. gada 17.decembrī

Izglītība
1971 Liepājas teātra I studija
No 1968 Liepājas teātra aktrise

Nozīmīgākās lomas Liepājas teātrī:
2005
Galmadāma – T. Gabes „Kristāla kurpīte”
2004
Kate – J. Štrausa „Vīnes valsis”
2002
Eda – R. Blaumaņa “Salna pavasarī”
2001
Šteinbergmadāma – R. Blaumaņa, Ā. Alunāna “Lai sasaucamies, lai dziedam!”
2000
Zoss – J.Lūsēna, M. Zālītes “Neglītais pīlēns”
Sileniece – J. Janševska “Precību viesulis”
1999
Līze Valdmane – J. Lūsēna, M.Zālītes “Kaupēn, mans mīļais!”
1998
Krupene- Ē. Vilsona “Īkstīte”
1997
Erna – M. Zīles “Natālija, Nata-Lija”
1996
Muškātne – F. Molnāra “Lilioms”
1995
Henšeļa kundze – G. Hauptmaņa “Ormanis Henšelis”
1989
Pate – A. Brigaderes “Maija un Paija”
1987
Līzbete – A. Upīša “Zaļā zeme”
1986
Pēterene – J. Janševska “Dzimtene”
1985
Andahta – Ē. Kestnera “Punktiņa un Antons”
1984
Anna – V. Lāča “Zītaru dzimta”
Braslas kundze – V. Šekspīra „Jautrās vindzorietes”
Āksts – V. Šekspīra “Hamlets”
1982
Anna Šteinberga – Ā. Alunāna “Seši mazi bundzinieki”
1980
Paulīna – V. Šekspīra „Ziemas pasaka”
1979
Mārča – M. Lengjela „Nakts serenāde”
1978
Heda – H. Ibsena „Heda Gabelere”
1974
Nora – H. Insena „Leļļu nams”
1968
Betija – M. Tvena, Im. Kalniņa „Princis un ubaga zēns”