Kā emocionālais centrs mirdz Ilzes Trukšānes Agafja, kurai, šķiet, tieši mēmums ļauj starot enerģiju pāri malām.

— Ilze Kļaviņa (“Kultūrzīmes” / “Precības”)

Informācija par kapitālsabiedrību

Publiskojamā informācija:

Informācija par Liepājas teātra struktūru

Auditēts gada pārskats par 2014. gadu

2014. gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

2015. gada auditēts gada pārskats

2015.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma summu un saņēmējiem 2015. gadā

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2015. gadā

2016. gada auditēts gada pārskats

2016.gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma summu un saņēmējiem 2016. gadā

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Ziņas par ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju un ziedošanas (dāvināšanas) kārtību

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu īstenošaans rezultāti par 2016.gadu

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2016. gadā

Liepājas teātra vispārējie stratēģiskie mērķi

Neauditēts 2017.gada 3 mēnešu pārskats

Neauditēts 2017. gada 6 mēnešu pārskats

Neauditēts 2017. gada 9 mēnešu pārskats

Neauditēts 2017. gada 12 mēnešu pārskats

2017. gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Informācija par 2017. gadā saņemtajiem ziedojumiem

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2017. gadā

2017. gada auditēts gada pārskats

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu īstenošanas rezultāti par 2017. gadu

Neauditēts finanšu pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

SIA “Liepājas teātris” valdes nolikums

Liepājas teātra statūti

Neauditēts saīsināts starpperiodu finanšu pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

Ētikas kodekss

Neauditēts finanšu pārskats par 2018. gada 12 mēnešiem

2018. gada nefinanšu mērķu izpilde

2018. gada auditēts gada pārskats

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu īstenošanas rezultāti par 2018. gadu

Informācija par 2018. gadā saņemtajiem ziedojumiem

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2018. gadā

2018. gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem

Informācija par Liepājas teātra dalību projektā LIFE fit for REACH

Informācija par dalībnieku sapulci 17.02.2020.

Informācija par 17.02.2020. dalībnieku sapulcē pieņemtajiem lēmumiem

Informācija par dalībnieku sapulci 10.03.2020.

Informācija par 10.03.2020. dalībnieku sapulcē pieņemtajiem lēmumiem

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem

2019. gada auditēts gada pārskats un revidentu ziņojums

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 2019. gadā

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem 2019. gadā

2019. gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Informācija par dalībnieku sapulci 24.04.2020.

Informācija par 24.04.2020. dalībnieku sapulcē pieņemtajiem lēmumiem

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem

Informācija par dalībnieku sapulci 21.05.2020.

Informācija par 21.05.2020. dalībnieku sapulcē pieņemtajiem lēmumiem

Informācija par dalībnieku sapulci 19.06.2020

Informācija par 19.06.2020. dalībnieku sapulcē pieņemtajiem lēmumiem