Egona Dombrovska darbu Ziloņcilvēka lomā citādi kā par varoņdarbu nosaukt nevar. Pamēģiniet sašķiebt seju un ķermeni tā, kā to dara viņš, noturēt šādu stāvokli ilgāk par minūti un vēl runāt tā, lai var saprast sacīto. Bet aktieris šo formu atdzīvina, veidojot dinamisku tēla apjomu. Viņš ir un nav marionete. Viņš ir mākslinieks, kurš eksponē savu ķermeni, jo neko citu darīt nespēj.

— Līvija Dūmiņa (“Neatkarīgā Rīta Avīze” / “Ziloņcilvēks”)

Informācija trauksmes cēlējiem

Trauksmes celšana
2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Kas ir trauksmes celšana?
o trauksmes cēlējs ir fiziska persona;
o trauksmi ceļ par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;
o fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu ieguvusi, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
o fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu uzskata par patiesu.

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?
o trauksmi ceļ anonīma persona;
o trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
o ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
o tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
o apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
o valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Par kādiem iespējamiem pārkāpumiem var celt trauksmi Liepājas teātrī?
Liepājas teātra nodarbinātie vai piegādātāji var celt trauksmi par pārkāpumiem, arī profesionālās ētikas pārkāpumiem.

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?
o Ziņojumu vislabāk sagatavot, aizpildot veidlapu.
o Trauksmes cēlējs var ziņojumu sagatavot arī savādākā formā, bet ziņojumā jānorāda trauksmes cēlēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, kā arī to, vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus. Ziņojumam ir jābūt parakstītam. Ziņojumā jānorāda, ka tas ir trauksmes celšanas ziņojums.

Kur iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?
Aicinām trauksmes cēlēja ziņojumu:
o nosūtīt uz Liepājas teātra e-pasta adresi trauksme@liepajasteatris.lv vai
o nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē kontaktpersonai Teātra iela 4, Liepāja, LV-3401 vai
o mutiski ziņot klātienē kontaktpersonai.

Kas ir Liepājas teātra kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos?
Liepājas teātra kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos ir valdes priekšsēdētājs Herberts Laukšteins un valdes locekle Eva Ciekurze.

Kā tiek aizsargāta trauksmes cēlēja identitāte Liepājas teātrī?
Trauksmes cēlēja ziņojumu sākotnēji skata Liepājas teātra kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos, pirmšķietami vērtējot tā atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm. Ja iesniegums tiek atzīts par Liepājas teātra kompetencē esošu trauksmes cēlēja ziņojumu, tad tajā aizklāj datus, kas var atklāt iesniedzēja identitāti, un piešķir tam pseidonīmu. Pseidonimizētu ziņojumu pēc būtības skata atbildīgā amatpersona, kura par ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē rakstveidā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Šaubas par to, kas ir trauksmes cēlēja ziņojums vai kam to iesniegt?
Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv , kurā ir publicēta arī institūciju un to kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kurai institūcijai konkrētajā gadījumā iesniegt trauksmes celšanas ziņojumu.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa