Liepājas teātris īsteno ERAF projektu “Liepājas teātra jauniestudējumu ražošana 2022. un 2023. gadā”

Liepājas teātris īsteno ERAF projektu “Liepājas teātra jauniestudējumu ražošana 2022. un 2023. gadā”

novembris 11, 2022

(Projekta numurs: 13.1.4.0/22/I/004).

Projekta mērķis ir mazināt pandēmijas izraisītās krīzes sekas un saglabāt darba vietas Liepājas teātrī kā profesionālās mākslas organizācijā reģionā.

Projektā atbalstīta Liepājas teātra jauniestudējumu plāna realizēšana 2022.un 2023.gadā, tā nodrošinot darba saglabāšanu teātra speciālistiem, teātra repertuāra atjaunošanu, skatītāju intereses atgūšanu un nostiprināšanu pēc pandēmijas laika ierobežojumiem.

Projekta finansējums tiks novirzīts Liepājas teātra jauniestudējumu ražošanai, veicinot plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.

Projekta ietvaros plānots pilnībā izgatavot un iestudēt 16 jauniestudējumus un sagatavot vēl vienu jauniestudējumu, kura pabeigšana notiks 2024.gadā.

Projekts atbalsta daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā. Projekta sasniedzamie rādītāji: 1) Atbalstīta viena kultūras organizācija, 2) Attīstīti divi jauni pakalpojumi.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.