Privātuma politika

Personas datu apstrādes politika

Personīgā informācija, ko mums nodrošina Lietotājs, netiks nodota trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas, kā arī netiks izmantota citiem nolūkiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar Lietotāju. Mēs īstenojam daudzus drošības pasākumus, lai garantētu Lietotāja personīgās informācijas drošību, kad ievadāt vai nodrošināt mums savu personīgo informāciju.

Lietotājam aizliegts izmantot svešu personu datus.

Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju?

Vispārīgā informācija par jums var tikt izmantota periodiskai e-pasta ziņojumu nosūtīšanai, ja Lietotājs tam ir piekritis. Lietotājs jebkurā brīdī var atteikties no turpmākas mūsu e-pasta ziņojumu saņemšanas.

Vai mēs izmantojam sīkfailus?

Mēs izmantojam sīkfailus (cookies). Sīkfaili ir nelieli faili, kurus vietne vai tās pakalpojumu nodrošinātājs ievieto Lietotāja datora cietajā diskā, izmantojot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu (ja to ļauj izdarīt jūsu datora personīgie iestatījumi). Šie faili dod iespēju vietnes vai pakalpojumu sniedzēja sistēmām atpazīt jūsu pārlūkprogrammu un iegaumēt noteiktu informāciju. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi 

Vai mēs atklājam kādu informāciju trešajām pusēm?

Mēs nepārdodam, netirgojam un citādi nenododam trešajām pusēm informāciju par Lietotājiem. Tas neattiecas uz trešajām pusēm, kuras palīdz mums pārvaldīt mūsu tīmekļa vietni, veikt biznesa darbības vai apkalpot jūs, ja šīs puses piekrīt ievērot attiecīgās informācijas konfidencialitāti. Piemēram, mūsu sistēma ir izvietota uz trešajām personām piederoša hostinga servera. Tomēr mēs paturam tiesības izmantot dažu veidu informāciju gadījumos, kad uzskatām to par nepieciešamu, lai ievērotu likumu, lai realizētu mūsu vietnes politikas, vai arī lai sargātu mūsu vai kāda cita tiesības, īpašumu vai drošību.

Vispārīgā informācija, ar ko nevar personīgi identificēt ar Lietotāju, var tikt sniegta trešajām pusēm, lai to izmantotu statistikai, mārketingam un dažādu pakalpojumu sniegšanai.

Trešo pušu saites

Reizēm varam izvietot savā tīmekļa vietnē saites uz trešo pušu produktiem vai pakalpojumiem. Šīs trešās puses darbojas atbilstoši savām, ar mums nesaistītām, Privātuma politikām. Līdz ar to mums nav atbildības un saistību attiecībā uz šo trešo pušu saturu un darbībām. Neskatoties uz to, mums ir svarīgs savas vietnes tēls, tādēļ mēs izskatīsim visas iespējamās sūdzības un ieteikumus par citu, ar mums saistītu, vietņu darbu.

Lietotāja piekrišana

Izmantojot mūsu vietni, Lietotājs piekrīt mūsu Privātuma politikai.

Izmaiņas privātuma politikā

Ja izlemsim veikt kādas izmaiņas spēkā esošajā Privātuma politikā, publicēsim attiecīgās izmaiņas šajā sadaļā. Lietotāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām. Sistēmas lietošana uzskatāma par apstākli, kas apliecina piekrišanu Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai.

Kontakti

Ja Lietotājam ir radušies kādi jautājumi, kas attiecas uz mūsu Privātuma politiku, vai jautājumi vai priekšlikumi ir radušies saistībā ar Privātuma jautājumiem, sūtiet tos uz mūsu e-pasta adresi: pasts@liepajasteatris.lv

Personas datu apstrādes pārzinis

SIA “Liepājas teātris”, reģistrācijas Nr.42103019377, adrese Teātra iela 4, Liepāja, LV-3401, pasts@liepajasteatris.lv

Sīkfaili

Datu apstrādes tiesiskais pamats – lietotāja piekrišana.

Datu apstrādes mērķis – mājas lapas apmeklējumu statistikas nodrošināšana, sistēmas funkcionalitātes nodrošināšana.

Datu apstrādes termiņš mājas lapā liepajasteatris.lv – līdz sīkfailu noilgumam. Ja vēlaties dzēst savus datus ātrāk – izmantojiet savas interneta pārlūkprogrammas sīkfailu dzēšanas funkcionalitāti.

Lietotāja datu dzēšana

Ja vēlaties dzēst savus lietotāja datus, rakstiet uz pasts@liepajasteatris.lv

Datu dzēšanas instrukcijas:

Saskaņā ar Facebook platformas noteikumiem, Liepājas teātrim ir jānodrošina lietotāja datu dzēšanas atpakaļzvans URL vai datu dzēšanas instrukciju URL. Ja vēlaties dzēst savas aktivitātes liepajasteatris.lv, Jūs varat noņemt savas darbības, sekojot tālāk sniegtajiem norādījumiem:

 • Atveriet sava Facebook konta sadaļu Iestatījumi un Konfidencialitāte. Noklikšķiniet uz “Iestatījumi”;
 • Pēc tam dodieties uz sadaļu “Lietotnes un Vietnes” un Jūs redzēsiet visas savas lietotņu darbības;
 • Izvēlieties opciju lodziņu liepajasteatris.lv;
 • Noklikšķiniet uz pogas “Noņemt”;
 • Apsveicam, Jūs esat veiksmīgi noņēmis savas aktivitātes.

E-pastu jaunumu izsūtīšanas sistēma

Datu apstrādes tiesiskais pamats – lietotāja piekrišana.

Datu apstrādes mērķis – mārketinga un pārdošanas vajadzības, informēšana par teātra jaunumiem, aktualitātēm un izmaiņām.

Datu apstrādes termiņš mājas lapā teatris.lv – līdz atsaukumam. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu turpmākai e-pasta jaunumu saņemšanai, izmantojiet e-pasta nobeigumā ievietoto atteikšanās funkcionalitāti.

Privātuma politika

 1. SIA “Liepājas teātris” (turpmāk tekstā – Teātris) privātuma politikas mērķis ir noteikt personas datu aizsardzībā piemērojamos principus, kurus Teātris piemēro, veicot personas datu apstrādi un sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
 2. Personas datu apstrādi Teātris veic atbilstoši definētiem personas datu apstrādes mērķiem. Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgu laiku, lai sasniegtu noteiktos personas datu apstrādes mērķus.
 3. Teātris veic visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu datus no nejaušas vai neatļautas personu datu apstrādes, nesankcionētas modifikācijas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
 4. Teātris apstrādā potenciālo darbinieku, darbinieku, klientu un sadarbības partneru personas datus. Teātris savā teritorijā veic videonovērošanu, par ko personas informētas videonovērošanas vietās, izvietojot attiecīgu paziņojumu.
 5. Teātris veic darbības, lai informētu datu subjektus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14. pantu.
 6. Datu subjektam ir tiesības prasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas par to savākti, lai pārliecinātos par to likumīgumu, kā arī lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam; likumā noteiktos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi. 
 7. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par nelikumīgu personas datu apstrādi, ja datu subjektam par to rodas šaubas.
 8. Teātris nenodod datu subjektu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to nosaka normatīvie akti.
 9. Gadījumā, ja Teātris personas datu apstrādē nepieciešams iesaistīt personas datu apstrādātājus, tad Teātris pārliecinās, ka apstrādātājs nodrošina tādus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kā arī Teātra noteiktajām drošības prasībām.
 10. Teātris ir ieinteresēts, lai datu subjekti gūtu pārliecību par apstrādāto datu likumīgumu un godprātību, tādēļ jautājumu vai neskaidrību gadījumā par datu aizsardzības jautājumiem aicinām sazināties, izmantojot politikas 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.
 11. Visi termini šajā politikā tulkoti  no Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē.
 12. Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Liepājas teātris”, adrese Teātra iela 4, Liepāja, LV 3401, tālrunis 63422514, elektroniskā pasta adrese: pasts@liepajasteatris.lv.